Giriş:
Diyabet, günümüzde giderek artan bir sağlık sorunudur, ancak pek çok kişi “Tip 3 Diyabet” terimini duyduğunda ne anlama geldiğini bilmez. Bu yazıda, Tip 3 Diyabeti inceleyecek ve bu özel diyabet türünün ne olduğunu, neden farklı olduğunu ve kimlerin risk altında olduğunu anlatacağız.

Tip 3 Diyabet Nedir?
Tip 3 Diyabet, diğer diyabet türlerinden ayıran temel özelliğiyle öne çıkar: nörolojik etkiler. Bu diyabet türü, Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirilir. Peki, bu bağlantı nasıl olur?

Neden “Tip 3” Adını Alır?
Tip 3 Diyabet terimi, yüksek kan şekeri ile Alzheimer hastalığı gibi nörolojik bozukluklar arasındaki ilişkiyi vurgular. Yüksek kan şekerinin neden olduğu olumsuz etkiler bu terimde odaklanır.

Nörolojik Bağlantıları Anlamak
Bu tip diyabetin neden olduğu nörolojik değişikliklerin nasıl meydana geldiğini anlamak için, insülinin beyindeki rolünü incelemek önemlidir. İnsülin, beyinde hücreler arası iletişimi ve nöronların hayatta kalmasını etkiler. Yüksek kan şekerinin nöronlara zarar verdiği ve Alzheimer riskini artırdığı düşünülmektedir.

Kimler Risk Altında?
Tip 3 Diyabet riski, Tip 2 Diyabet veya Alzheimer hastalığı riski taşıyan kişilerde daha yüksektir. Ayrıca genetik yatkınlık da etkili olabilir. Yaşlanma süreci de bu riski artırabilir.

Sonuç:
Tip 3 Diyabet, yüksek kan şekeri ile nörolojik sağlık arasındaki önemli bir bağlantıyı vurgular. Bu diyabet türünün neden olduğu nörolojik etkileri anlamak, hem diyabet hem de nörodejeneratif hastalıkların yönetimine ışık tutabilir.

Tip 3 Diyabet Alt Tipleri

Tip 3 diyabetin alt tipleri veya alt kolları hakkında bazı çalışmalar ve hipotezler bulunmaktadır. Ancak, bu alt kolların tanımları ve sınıflandırmaları hala araştırma aşamasındadır ve bilimsel bir konsensüs oluşturulmamıştır. İşte bazı potansiyel alt kolları:

 1. Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA): LADA, Tip 1 diyabet ile Tip 2 diyabet arasında bir tür olarak kabul edilir. Bu form, yetişkinlerde genellikle daha yavaş ilerleyen bir otoimmün reaksiyonla karakterizedir.
 2. Gestasyonel Diyabet (GDM): Bu tip, hamilelik sırasında yüksek kan şekeri seviyelerinin ortaya çıkmasıdır. Genellikle gebelik sona erdikten sonra normale döner, ancak ileride Tip 2 diyabete dönüşme riski taşıyabilir.
 3. Monogenik Diyabetler: Bazı nadir genetik mutasyonlar, diyabetin farklı tiplerine yol açabilir. Bu alt tipler, spesifik genetik değişikliklere bağlı olarak farklı semptomlar gösterebilir.

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

Yetişkinlerde ortaya çıkan bir diyabet türüdür ve bazen “yetişkin tip 1 diyabeti” olarak da adlandırılır. İşte LADA’nın temel özellikleri:

 1. Otoimmün Yanıt: LADA, vücudun kendi pankreas hücrelerine karşı otoimmün bir tepki göstermesi sonucu oluşur. Bu otoimmün yanıt, pankreasın insülin üreten beta hücrelerini tahrip eder.
 2. Yavaş İlerleyen: Tip 1 diyabet gibi otoimmün bir hastalıktır, ancak Tip 1 diyabetten farklı olarak, LADA genellikle daha yavaş ilerler. İnsülin üretimi Tip 1 diyabet kadar hızlı kaybolmaz, bu nedenle LADA tanısı konulan kişiler genellikle yetişkin yaşlarda insülin tedavisine ihtiyaç duyar.
 3. Yetişkin Başlangıçlı: LADA, genellikle 30 yaşından sonra ortaya çıkar, bu nedenle “yetişkin tipi” bir diyabet türü olarak adlandırılır.
 4. Yüksek Kan Şekeri: LADA, yüksek kan şekerine yol açar, bu nedenle Tip 2 diyabetle benzer belirtilere sahiptir. Ancak insülin üretimindeki azalma ilerledikçe, insülin tedavisi gerekebilir.
 5. Tedavi: LADA’nın tedavisi, genellikle ilaçlarla başlar, ancak zaman içinde insülin tedavisine geçiş yapabilir. Bu, beta hücrelerinin yavaş yavaş tahrip olmasından kaynaklanır.

Monogenetik Diyabet

Genetik bir temele dayanan nadir bir diyabet türüdür. Bu tip diyabet, belirli genetik mutasyonlar veya genetik değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar. İşte monogenetik diyabetin temel özellikleri:

 1. Genetik Mutasyonlar: Monogenetik diyabet, belirli genlerdeki mutasyonlar veya değişiklikler sonucu oluşur. Bu genetik değişiklikler, pankreasta insülin üretimini düzenleyen veya insülinin etkisini kontrol eden süreçleri etkileyebilir.
 2. Nadir Görülür: Monogenetik diyabet, diğer yaygın diyabet türlerine göre oldukça nadir görülür. Genellikle aile geçmişi içerir.
 3. Genetik Testlerle Tanı: Monogenetik diyabet tanısı, genetik testlerle konulur. Bu testler, kişinin genetik profilini inceleyerek hangi genetik değişikliklerin diyabet riskini artırdığını belirler.
 4. Farklı Alt Tipler: Monogenetik diyabet, farklı alt tiplere ayrılabilir. Bunlar arasında MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young), Neonatal Diyabet ve diğerleri bulunur. Her alt tip, farklı genetik değişikliklere dayanır ve farklı yaş gruplarında ortaya çıkabilir.
 5. Tedavi: Monogenetik diyabet genellikle ilaçlarla yönetilir. Tedavi, kişinin spesifik genetik mutasyonuna ve diyabetin şiddetine bağlı olarak değişebilir.

Monogenetik diyabet, daha iyi anlaşılabilmesi ve uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi için genetik danışmanlık ve testler gerektirir. Bu nedenle monogenetik diyabet tanısı konan kişiler, bir genetik uzman veya endokrinolog tarafından izlenmelidir.

Monogenetik Diyabet Farklı Alt Tipleri

Monogenetik diyabetin farklı alt tipleri arasında en yaygın olanı MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) olarak bilinir. İşte MODY ve diğer bazı monogenetik diyabet alt tipleri hakkında daha fazla detay:

 1. MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young):
 • Nedir: MODY, genellikle aile geçmişi içeren, erken yaşta (genellikle 25 yaşın altında) ortaya çıkan bir monogenetik diyabet tipidir.
 • Genetik Mutasyonlar: Farklı MODY alt tipleri, farklı genetik mutasyonlara dayanır. Bu mutasyonlar pankreastaki beta hücrelerinin insülin üretimini etkiler.
 • Belirtiler: MODY belirtileri Tip 2 diyabete benzer, ancak daha genç yaşlarda başlar.
 • Tedavi: Tedavi genellikle ağızdan alınan ilaçlarla yapılır ve insülin tedavisine ihtiyaç duyulmaz.
 1. Neonatal Diyabet:
 • Nedir: Neonatal diyabet, bebeklik döneminde veya çocukluk döneminin başlarında ortaya çıkan bir monogenetik diyabet tipidir.
 • Genetik Mutasyonlar: Neonatal diyabet, genellikle genetik bir mutasyon sonucu insülin üretiminde sorunlarla ilişkilendirilir.
 • Belirtiler: Yüksek kan şekeri, sık idrara çıkma, aşırı susama gibi belirtiler görülür.
 • Tedavi: Tedavi, genellikle ömür boyu insülin tedavisi gerektirir. Ancak bazı vakalarda genetik mutasyona bağlı olarak tedavi değişebilir.
 1. Diğer Alt Tipler:
 • Monogenetik diyabetin başka nadir alt tipleri de vardır, ancak bunlar daha az yaygındır ve daha az bilinmektedir. Örnekler arasında Permanent Neonatal Diabetes Mellitus (PNDM) ve Transient Neonatal Diabetes Mellitus (TNDM) bulunur. Bu alt tipler, genetik değişikliklerin özgüllüğüne bağlı olarak farklı belirtiler ve tedavi gereksinimleri gösterebilir.

Her monogenetik diyabet alt tipi, farklı genetik mutasyonlara dayanır ve bu nedenle tedavi ve yönetimleri de farklılık gösterebilir. Tanı ve tedavi için bir genetik uzman veya endokrinolog tarafından yönlendirme yapılması önemlidir.

Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY)

Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY), genetik bir temele dayanan ve genellikle aile geçmişi içeren nadir bir diyabet türüdür. İşte MODY’nin daha fazla detayı:

 1. Genetik Mutasyonlar: MODY, belirli genetik mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. Bu mutasyonlar, pankreastaki beta hücrelerinin insülin üretimini etkileyen genlerde meydana gelir. Farklı MODY alt tipleri, farklı genetik mutasyonlara dayanır.
 2. Başlangıç Yaşı: MODY, genellikle genç yaşlarda (genellikle 25 yaşın altında) ortaya çıkar. Tip 1 diyabet veya Tip 2 diyabet gibi daha yaygın diyabet türlerinden farklı olarak, MODY daha genç yaşlarda başlar.
 3. Aile Geçmişi: MODY vakalarının çoğunda aile geçmişi bulunur. Yani aynı aileden gelen bireylerde bu genetik mutasyonları taşıma olasılığı yüksektir.
 4. Belirtiler: MODY belirtileri Tip 2 diyabete benzer. Bunlar arasında yüksek kan şekeri, sık idrara çıkma, aşırı susama, yorgunluk ve kilo kaybı gibi belirtiler bulunabilir.
 5. Tanı ve Tedavi: MODY tanısı genetik testlerle konur. Tedavi genellikle ağızdan alınan ilaçlarla yapılır ve insülin tedavisine ihtiyaç duyulmaz. Tedavi, spesifik MODY alt türüne ve kişinin kan şekeri kontrolüne bağlı olarak değişebilir.
 6. MODY Alt Tipleri: MODY’nin farklı alt tipleri vardır (MODY 1, MODY 2, MODY 3 vb.). Her bir alt tip, farklı genetik değişikliklere dayanır ve farklı genetik testlerle teşhis edilir. Bu alt tiplerin tedavileri ve seyirleri de farklılık gösterebilir.

MODY, doğru tanı ve yönetimle iyi bir şekilde kontrol edilebilen bir diyabet türüdür. Ancak doğru tanının konulması için genetik testler ve bir uzmanın rehberliği önemlidir. Bu nedenle MODY şüphesi olan kişilerin bir endokrinolog veya genetik uzmana danışmaları önemlidir.

MODY Alt Tipleri

Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY), farklı genetik mutasyonlara dayanan bir dizi alt tipe sahip nadir bir diyabet türüdür. İşte MODY’nin bazı alt tipleri:

 1. MODY 1 (HNF4A MODY):
 • Genetik Mutasyon: MODY 1, HNF4A genindeki mutasyonlarla ilişkilendirilir.
 • Özellikler: Bu alt tip, genellikle genç yaşta başlar ve insülin üretimini etkileyen beta hücrelerini etkiler.
 • Tedavi: Tedavi genellikle ağızdan alınan ilaçlarla yapılır ve insülin tedavisine nadiren ihtiyaç duyulur.
 1. MODY 2 (Glukokinaz MODY):
 • Genetik Mutasyon: MODY 2, glukokinaz genindeki mutasyonlarla ilişkilendirilir.
 • Özellikler: Bu alt tip, kan şekerini düzenleyen bir enzim olan glukokinazın işlevini etkiler. Genellikle hafif semptomlara neden olur.
 • Tedavi: Tedavi gerektirmeyebilir, ancak kan şekeri düzenli olarak izlenmelidir.
 1. MODY 3 (HNF1A MODY):
 • Genetik Mutasyon: MODY 3, HNF1A genindeki mutasyonlarla ilişkilendirilir.
 • Özellikler: Bu alt tip, genç yaşta başlayan ve insülin üretimini etkileyen bir diyabet formudur.
 • Tedavi: Tedavi genellikle ağızdan alınan ilaçlarla yapılır ve insülin tedavisine nadiren ihtiyaç duyulur.
 1. MODY 4 (PDX1 MODY):
 • Genetik Mutasyon: MODY 4, PDX1 genindeki mutasyonlarla ilişkilendirilir.
 • Özellikler: Bu alt tip, pankreasın gelişimini ve insülin üretimini etkileyen bir genin mutasyonlarına dayanır.
 • Tedavi: Tedavi, kan şekeri düzenlemeyi amaçlayan ilaçlarla yapılır.
 1. MODY 5 (HNF1B MODY):
 • Genetik Mutasyon: MODY 5, HNF1B genindeki mutasyonlarla ilişkilendirilir.
 • Özellikler: Bu alt tip, diyabetin yanı sıra böbrek ve idrar yolu anormallikleri gibi diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Tedavi: Tedavi, spesifik semptomlara yönelik olabilir ve insülin tedavisine nadiren ihtiyaç duyulur.

Her MODY alt tipi, farklı genetik mutasyonlara dayandığı için tedavi ve izleme gereksinimleri de farklılık gösterir. Tanı ve tedavi, bir genetik uzman veya endokrinolog tarafından yapılmalıdır. Bu alt tiplerin doğru şekilde tanımlanması, kişinin diyabetinin yönetilmesinde önemlidir.

Gestasyonel Diyabet

Hamilelik sırasında yüksek kan şekeri seviyelerinin ortaya çıktığı bir diyabet türüdür. İşte gestasyonel diyabet hakkında daha fazla bilgi:

 1. Neden Ortaya Çıkar: Gestasyonel diyabet, hamilelik sırasında hormon seviyelerinin değişmesi ve pankreasın insülin üretimini artıramaması sonucu ortaya çıkar. Hamilelikte plasenta, insülinin etkisini azaltabilir, bu da kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabilir.
 2. Risk Faktörleri: Gestasyonel diyabet riskini artıran faktörler arasında obezite, aile geçmişi, daha önce gestasyonel diyabet geçirmiş olmak ve 25 yaşından büyük olmak bulunur.
 3. Belirtiler: Gestasyonel diyabetin belirtileri genellikle hafif veya belirsiz olabilir. Sık idrara çıkma, aşırı susama ve yorgunluk gibi belirtiler görülebilir, ancak birçok kadın herhangi bir belirti hissetmeyebilir.
 4. Tanı: Gestasyonel diyabet tanısı, hamilelik sırasında yapılan glukoz tolerans testi (OGTT) ile konur. Bu test, kan şekeri seviyelerinin nasıl işlendiğini değerlendirmek için kullanılır.
 5. Tedavi: Gestasyonel diyabetin tedavisi, kan şekerinin kontrol altına alınmasını amaçlar. Beslenme planı, fiziksel aktivite ve gerektiğinde insülin veya oral ilaçlar tedavi seçenekleridir. Tedavi, hem anne hem de bebeğin sağlığını korumayı hedefler.
 6. Sonuçlar: Gestasyonel diyabet, kontrol altına alındığında genellikle komplikasyonsuz bir şekilde sona erer. Ancak düzenli takip ve tedavi önemlidir, çünkü kontrolsüz gestasyonel diyabet, hem anne hem de bebek için risk oluşturabilir.

Gestasyonel diyabet, hamilelik sırasında dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Doktor tavsiyelerini ve tedavi planını takip etmek, sağlıklı bir hamilelik için önemlidir.

× Merhaba; Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?